Czy to jest proces dla mnie?

Jeśli nadal czytasz, to może to być doświadczenie dla Ciebie. 
Jeśli ważne są dla Ciebie bezpieczeństwo, dobrowolność i aktywność, to znajdziesz je w tej formie pracy. 
Jeśli chcesz zaprosić do swojego życia więcej akceptacji, zaufania i odwagi, to doświadczysz ich w relacji z końmi.


Co będę robić w trakcie warsztatów? 

W trakcie TAO doświadczenie będziesz zbierać w czasie sesji z udziałem koni oraz rozmów opiekujących. Praca z końmi odbywa się “z ziemi” i wiąże się z obserwacją, wspólnym przebywaniem na wyznaczonym placu, czy prowadzeniem konia na lince.


Co mogą zrobić dla mnie konie? Co potrzebuję o nich wiedzieć?

Żeby wziąć udział w TAO nie potrzebujesz wcześniejszych doświadczeń i wiedzy o koniach.
Konie w TAO są partnerami, a działanie w oparciu o relację z nimi daje Ci dostęp do: 

  • bezpiecznej, nieoceniającej bazy 

  • obiektywnej pozawerbalnej informacji zwrotnej

  • doświadczenia stadnej biegłości w komunikacji intuicyjnej


Czego mogę się nauczyć?

W trakcie TAO przez działanie i doświadczenie możesz nauczyć się: 

  • regulacji emocji aby uruchomić odwagę

  • osiągania porozumienia ze sobą i innymi aby mieć dostęp do swojego przywództwa

  • korzystania z informacji płynących z Twojego ciała aby zaopiekować lęk.

 

Nauczyłem się znacznie lepiej czytać mowę ciała - u koni jest ona zawsze częścią spójnego komunikatu, zaś u ludzi stoi często w sprzeczności ze słowami, zamaskowana przez “powinienem”, “oczekuje się ode mnie”, dlatego o tyle łatwiej uczyć się jej właśnie od koni. Dzięki temu zawarłem wiele nowych przyjaźni, pogłębiłem niektóre ze starych, mam bliższy kontakt ze swoim synem.
— Marcin